Our Trustees

Dr. Avdhesh Prasad Singh
Dr. Devendra Pratap Singh
Dr. Murli Manohar Joshi
Dr. Anil Jain
Dr. Krishan Gopal ji
Shri Brahmdev Sharma "Bhai Ji"
Shri Om Prakash Ji Goyal
Shri Manoj Agarwal
Shri Rahul Singh
Shri Jitendra Agarwal
Shri Ram Awtar Kila
Shri Jaiprakash Agarwal
Shri Surya Kant Jalan
Shri Sanjay Garg
Shri Ashwani Kumar Gupta
Dr. Mahesh Sharma
Shri Ranjeev Tiwari
Shri O.P. Shrivastav
Shri Mohal Goel
Shri Kavish Jain
Shri Vijay Agarwal

Visit our website